Αρχική Σελίδα

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επικοινωνία

 

Πληροφορίες Σελίδας

Καμία πληροφορία

English

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ απασχολούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Μόνιμο Προσωπικό

Ιωάννης Ν. Έλληνας (Καθηγητής)

Σπυρίδων Ματιάτος (Καθηγητής Εφαρμογών)


Εργαστηριακοί Συνεργάτες