Αρχική Σελίδα

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Υλικό

Επικοινωνία

 

Πληροφορίες Σελίδας

Καμία πληροφορία

English

Αρχική Σελίδα

Σύστημα Ηλέκτρα - Σύστημα GKEL

 

Βιβλίο Θεωρίας: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Οικογένεια Επεξεργαστών 80x86  Βιβλίο Εργαστηρίου: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Από τη Θεωρία στην Πράξη

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου / Chief of laboratory staff:

Ιωάννης Ν. Έλληνας (Καθηγητής) - John N. Ellinas (Professor)